fredag, juni 09, 2006

We'll run and hide

This poems connects beautifully with Frances Cornford's "Childhood", I think.

Come On -
Deep inside,
behind that heavy knee I've got today,
lies another, smaller knee,
a little dirty, and scraped.
And within my fingers, all five of them,
lies a small hand, another one,
still a bit anxious, but warm.
And far inside my skull,
in the innermost part,
other thoughts are tingling,
odd and small ones, almost wrapped up tight, but they're still
breathing. Full of expectation, almost of joy.
Sometimes they itch -
they want to come out and play
hide-and-seek with me. Often - often.
But then they're suddenly gone. I can't
find them. So many years have passed,
so many layers of time
have settled over everything.
--- But come on back. Come on,
we'll run and hide,
every one, every one.

Rolf Jacobsen (1907 - 1994)
From Did I Know You?, 1997. Translated and edited by Roger Greenwald.

Kom igjen -
Dypt derinne,
bakenfor det tunge kneet mitt i dag,
ligger et annet lite kne,
litt skittent og med skrubbsår på.
Og inne i fingrene mine, alle fem,
ligger en liten hånd, en annen,
ennå litt engstelig, men varm.
Og langt inne i skallen min,
helt innerst der,
kribler det av andre tanker,
rare og små, nesten med hyssing rundt, men de puster
ennå. Fulle av forventning, nesten av fryd.
Det hender det klør i dem -
de vil ut og leke
gjemsel med meg. Ofte - ofte.
Men da er de borte plutselig. Jeg finner
dem ikke igjen. Det er gått så mange år,
og blitt så mange svære lag av tid
utenpå alt.
--- Men kom igjen da dere. Kom igjen,
så løper vi og gjemmer oss
alle, alle.

Rolf Jacobsen. Fra "Tenk på noe annet" [Think About Something Else], 1979.

Ingen kommentarer: